1:a hjälpen

Första hjälpen

Första hjälpen – Vårdnadstvister

Vi har tagit fram Första hjälpen, en guide för dig som snabbt vill känna stöd, lära dig mer om vårdnadstvister och få tips på hur du kan hantera dessa.

Följ denna guide

Vi rekommenderar dig att följa denna guide och att klicka på länkarna för att läsa om utvalda områden. Om du inte hoppar över något kapitel blir du bättre rustad, då kommer du bättre kunna hantera det du går igenom.

 
Föräldraguide

Första hjälpen – Vårdnadstvister

 • För att du ska klara av att hantera en vårdnadstvist
  – isolera aldrig dig eller tro att du ska hantera tvisten på egen hand
  – se till att du har någon som du kan prata med, gärna familjemedlemmar eller nära vänner
  – prata med någon som förstår, t ex VBU, det du går igenom (det är inte lätt för alla att förstå)
 • Släpp kontrollen – ett av det svåraste
  – släpp taget om det du inte kan kontrollera
  – det är tyvärr mycket i en vårdnadstvist som du inte kommer kunna kontrollera
 • Förbered dig på att det tar lång tid
  – en vårdnadstvist varar normalt i 1 – 3 år
 • Saker som försvårar en tvist
  – är om ni har hög konfliktnivå
  – är om falska anklagelser används
  – är om någon förälder undanhåller era gemensamma barn
 • Skriv dagbok
  – man tror ofta att man kan hålla allt färskt i minnet, gör inte det misstaget
  – skriv dagbok och anteckna alla händelser som har med konflikten/tvisten att göra
  – gör anteckningar efter möten med ditt ombud
  – gör anteckningar efter möten med socialtjänst eller andra myndigheter
  – gör anteckningar om uteblivna umgängen
  – gör anteckningar om andra avgörande händelser
  – om du periodvis upplever att det är påfrestande, skriv kortfattat om detta

Geografiskt avstånd

Omkring en fjärdedel av alla barn under 18 har föräldrar som inte bor tillsammans. För dessa barn kan det geografiska avståndet mellan föräldrarna ha betydelse för möjligheten att träffa den mamma eller pappa de inte bor hos. Det har blivit vanligare att barn har kort avstånd, och mindre vanligt med långt avstånd, till den förälder de inte bor tillsammans med. Statistiken skiljer beroende av föräldrars inkomst och var barnet bor.

Rättsskydd gäller för vårdnadstvist

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. I vissa kollektivavtal finns en juristförsäkring som kan tecknas av medlemmar i facket. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för ombud och rättegångskostnader.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring. Var noga med att kontrollera vad just ditt rättskydd ger dig ersättning för och om det finns begränsningar i hur många tvister du får ersättning för under ett år eller när5 du kan inleda en konflikt. Det är vanligt att försäkringsbolagen täcker mellan 75 – 80 % av dina kostnader upp till ett visst maxbelopp.

Tänk på att om du driver en skilsmässa och en vårdnadstvist under samma år kan det bli kostsamt om ditt rättskydd begränsar din ersättning.

Få känner till familjerättens avtal

Inte alla föräldrar känner till att kommunens familjerätt kostnadsfritt kan upprätta ett avtal som har samma juridiska tyngd som en dom från tingsrätten.

Om föräldrarna har låg konfliktnivå och att samarbetssamtalen vägleder föräldrarna i vad som är god föräldra- och samarbetsförmåga kan föräldrarna  skriva avtal hos familjerätten. På så sätt undviks en kostsam och uppslitande process i tingsrätten.

För alla avtal gäller:

 • Föräldrarna ska vara överens om innehållet i avtalet och godkänna det
 • Avtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda föräldrarna
 • Avtalet ska vara så klart och tydligt att det kan verkställas
 • Socialnämnden ska efter en mindre utredning godkänna eller vägra godkänna avtalet, beslut kan inte överklagas.
 • Avtalet gäller från den tidpunkt då socialnämnden godkänner det

 

Skriv inte på förrän andra saker ni eventuellt kommit överens om också är klara. Be om betänketid minst en vecka innan du skriver på. Om din motpart är oresonlig var inte för snäll.

Vårdnadsutredningar

VBUs erfarenheter

Vi har samlat på oss en hel del erfarenhet under åren, detta vet vi om vårdnadsutredningar:

 • Försök komma före din motpart till Socialtjänsten. Annars kanske din motpart svartmålar dig vilket leder till att du i onödan blir styvmoderligt behandlad.
 • Idag vet vi att falska anklagelser är mer en regel än ett undantag.
 • Det är meningslöst att föra dialog med socialtjänsten om deras rapport, lägg ingen tid på detta.
 • Be ditt rättsliga ombud att skicka in en egen inlaga till tingsrätten om du har synpunkter på socialtjänstens rapport
 • Finns det anmärkningsvärda slutsatser i socialtjänstens rapport bör du kalla utredaren som vittne i huvudförhandlingen
 • Tyvärr uteblir ofta utredarens resonemang i rapporten.
 • Gå helst inte ensam till socialtjänsten, samtalen har en tendens att vara mer nyanserade om man är två.

Tips till separerade föräldrar

Det finns en hel del nya utmaningar för både barn och föräldrar som separerar. Det viktiga är att eventuella konflikter dämpas, det tjänar alla på. Här presenterar vi ett antal tips vi samlat på oss genom åren.

 1. Barn ser och hör mer än vad man tror och ibland drar de fel slutsatser
 2. Barn har ofta drömmar eller fantasier om att mamma och pappa ska bli ett par igen
 3. Barn tar ofta på sig skulden när något händer som till exempel att föräldrar bråkar och skiljer sig
 4. Låt aldrig ditt barn vara budbärare mellan er föräldrar
 5. Vid stora förändringar som vid en skilsmässa eller vårdnadskonflikt, kan ett barn få problem med till exempel mat, sömn eller koncentrationsförmåga. En del barn blir mer ängsliga och oroligare än tidigare, medan andra kan bli alltför ansvarstagande
 6. Hjälp barn att förstå att mamma och pappa skall skiljas, inte pappa/mamma och barnet
 7. Förstå att barn ibland kan berätta överdrivna eller påhittade saker för föräldrar de för tillfället är tillsammans med
 8. Utnyttja inte ditt föräldraansvar genom att överreagera eller förstora oviktiga händelser och småsaker
 9. Konflikter mellan föräldrar drabbar barn på ett negativt sätt, de kan känna oro, sorg mm
 10. Föräldrar i konflikt bör undvika att blanda in egna föräldrar som tar parti, detta förstärker ofta konflikten
 11. Föräldrar i konflikt bör uppsöka familjerätt för samarbetssamtal eller genomgå BIFF eller liknande
 12. Tala aldrig negativt om den andra föräldern inför barn
 13. Fråga inte ditt barn vad som händer hos den andra föräldern i form av “förhör”, låt barn självmant berätta
 14. Låt varje hushåll ha sina egna regler, lägg dig inte i vad den andra föräldern gör. Att ni har olika åsikter innebär inte att någon har fel
 15. Använd inte barn som en bundsförvant eller sök emotionellt stöd
 16. Förmedla inte hur dåligt du mår eller hur ensam du känner dig varje gång ditt barn inte är hos dig, detta skapar oro och ångest hos barn
 17. Be inte barn att hålla hemligheter för den andra föräldern
 18. Låt barn vistas ostört hos den andra föräldern, ring inte upprepade gånger
 19. Diskutera inte finansiella och emotionella detaljer som rör skilsmässan, ha överhuvudtaget inga vuxendiskussioner med barn
 20. Försök skapa så mycket stabilitet och kontinuitet mellan hushållen som möjligt
 21. Arrangera bytesdagar så de infaller på skoldagar, ditt barn tar då ett naturligt avsked på morgonen och går sedan hem till den andra föräldern efter skolan. Man undviker konfrontation mellan föräldrar och barnet utsätts inte för utdragna avsked
 22. Ge ditt barn din tid och din uppmärksamhet
 23. Om du inte kan träffa ditt barn regelbundet, var kreativ och håll en aktiv kontakt
 24. Tillåt kontakt via telefon och mail med den andre föräldern, men en kontakt om dagen räcker.
 25. Se den andra föräldern som en tillgång för dig själv och ditt barn
 26. Uppmuntra ditt barn att tycka om den andra föräldern
 27. Locka aldrig ett barn att strunta i umgängestid med den andra föräldern
 28. Boka aldrig upp ditt barn på tider då den andra föräldern har umgängestiden
 29. När du som förälder ska förmedla ett budskap till den andra föräldern, gör det utan att lägga skuld eller ha ett anklagande sätt
 30. Häng upp ett umgängesschema där ditt barn kan se det
 31. Var försiktig med att övertolka ett barns motvilja vid överlämnandet
 32. Tillåt ditt barn att fira födelsedagar hos den andra föräldern även om de inträffar på din umgängestid. Här behöver man vara flexibel, det gynnar ditt barn
 33. Undvik utdragna diskussioner om barnets pass, detta kan uppfattas som om du försöker förhindra eller försvåra barnets resa
 34. Fokusera på din egen framtid
 35. Introducera ditt barn mycket långsamt till en ny partner
 36. Skapa umgängesplaner som stämmer med barns utveckling
 37. Var punktlig
 38. Hot, våld, övergrepp eller missbruk mm är aldrig acceptabelt