1:a hjälpen

Ombud och biträde

Vad gör ett ombud eller biträde?

Ibland är det svårt att få en egen objektiv bedömning av vad som händer på viktiga möten som rör barnen eftersom man är känslomässigt engagerad. Ett ombud eller biträde kan lyssna och bistå med en utomstående bedömning i dessa situationer. Det kan vara speciellt viktigt när man upplever sig särbehandlad.

Föräldraguide

Enligt § 14 förvaltningslagen har man rätt att anlita ett ombud eller biträde i kontakten med myndigheter. Rätt till ett ombud eller biträde gäller endast i ärenden som mynnar ut i ett myndighetsbeslut av något slag och inte i möten avseende frivilliga insatser i form av t.ex. rådgivande och stödjande samtal som inte leder till något beslut. Man har alltså rätt att ta med ett ombud eller biträde i t.ex. kontakter angående en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen med anledning av en orosanmälan – eftersom det förväntas leda till ett myndighetsbeslut – men inte i samarbetssamtal, som är frivilliga och av rådgivande karaktär.  

 

Skillnaden mellan ombud och biträde är att ombudet ger du en skriftlig fullmakt till och att denne kan agera självständigt i ditt ställe. Medan ett biträde kan bara agera när du själv är med och behöver därmed ingen fullmakt. Det finns inget lagkrav på att ett ombud eller biträde ska vara jurist. Den som följer dig på möten med myndigheter kan vara någon vän eller bekant eller någon i ditt nätverk.