Rundabordssamtal om föräldrapåverkan

Den 28e oktober anordnades ett rundabordssamtal med vår ordförande Matts Hertsberg samt tre experter inom områdena psykologi och familjerätt;

Leonard Ngaosuvan
fil. dr. i psykologi och fil. kand i kognitionsvetenskap

Lena Hellbom Sjögren
fil. dr, leg. psykolog

Sverker Sikström
Professor i psykologi vid Lunds universitet

Samtalet livestreamades på Facebook, videoinspelningen hittar du på vår Facebook-sida samt på Youtube