Dag: 12 januari, 2022

Västra Götaland

Träffarna är inställda tills vidare. Detta pga beslut efter coronaspridning. Sidan uppdateras när läget ändras. Vi heter Lokalgrupp Västra Götaland. Vi har samtalskvällar på Hagabion Linnégatan 21. Parkering finns alldeles

Läs mer »

Östra Sverige

Lokalmöten för Östra Sverige hålls i Norrköping, och vi brukar köra dessa en gång per månad (oftast första måndagen i varje månad). Dessa möten hålls i Klockartorpet Norrköping 19.00 –

Läs mer »