VBU deltog i konferensen “Nordic Fathers on Paternity Leave”

Ordförande Matts Hertsberg och Sverker Sikström från VBU deltog i ”Nordic Fathers on Paternity Leave” konferensen i Helsingfors 2022-03-31.

Länk till programmet hittar du här.

Konferensen arrangerades av den finska riksorganisationen för mansorganisationer tillsammans med Finlands socialministerium och Nordiska ministerrådet. Finlands minister för nordiskt samarbete och jämlikhet öppningstalade. Matts höll ett kort anförande om föräldraledighet med betoning på pappaledighet i Sverige som du ser här