Institutet för mänskliga rättigheter bjöd in barnrättsorganisationer till dialog

Matts Hertsberg, ordförande och Gunnel Alderholm, styrelseledamot, deltog 2022-05-19 på inbjudan av Institutet för mänskliga rättigheter i deras dialogmöte för barnrättsorganisationer. 

Institutet, som är nygrundat, vill genom en serie dialoger få civilsamhällets input på dess fortsatta arbete. På mötet var bl.a. BRIS, Unicef, Allmänna Barnhuset, Unicef och flera andra barnrättsorganisationer representerade. Vi förde fram att också föräldrar har rättigheter och att det vore värdefullt om institutet i sitt arbete ger vägledning när olika gruppers rättigheter krockar med varandra och när olika lagar inte är samstämmiga. 

Vi ser fram emot att fortsätta dialogen.