Nu finns VBU på instagram!

Följ gärna @vardnad.se på instagram.  

VBU arbetar ständigt med att utöka sin närvaro på internet och i sociala medier. Genom vår instagramsida hoppas vi kunna nå ut till en större publik och delta i diskursen kring föräldraalienation och barns rätt till båda sina föräldrar.