Dag: 28 augusti, 2022

Aktuellt i föreningen

Jämställd föräldraledighet i Finland

Finland inför en jämställd föräldraledighet. Föräldrapenningen i Finland delas jämt mellan föräldrarna enligt ny lag som trädde i kraft 2022-08-01 Finland införde jämställd föräldraledighet genom en ny Familjeledighetsreform from 1

Läs mer »