Jämställd föräldraledighet i Finland

Finland inför en jämställd föräldraledighet. Föräldrapenningen i Finland delas jämt mellan föräldrarna enligt ny lag som trädde i kraft 2022-08-01

Finland införde jämställd föräldraledighet genom en ny Familjeledighetsreform from 1 augusti 2022. Totalt kan föräldrarna ta ut 320 dagar. Om barnet har två föräldrar fördelas föräldrapenningen jämnt mellan föräldrarna, dvs. båda kan ta ut 160 vardagar. En förälder kan överlåta högst 63 vardagar av sin egen kvot till den andra föräldern eller till en annan person som vårdar barnet.

Det här är ett stort steg mot en jämställd föräldraledighet och en mera jämlik föräldrapolitik, samtidigt som man behåller möjligheten för familjerna att själva bestämma hur en del av föräldraledigheten ska fördelas.

Läs mer om lagändringen här.

Vårdnad