Hur går en vårdnadstvist till?

Under hösten 2022 kommer VBU att publicera ett antal filmer i samarbete med advokat Denise Lagercrantz på temat “Hur går en vårdnadstvist till?”

Vi börjar med att låta Denise berätta om sig själv och sin erfarenhet av vårdnadstvister.

I den andra filmen besvarar Denise frågan “hur går en vårdnadstvist till” och om det finns något man bör tänka på. 

Den tredje filmen handlar om det obligatoriska informationssamtalet.

 

I den fjärde filmen pratar Denise om viktiga lagändringar i föräldrabalken som trädde i kraft 1 juli 2021, som påverkar hur en vårdnadstvist går till.

I den femte filmen resonerar advokat Denise Lagerkrantz om den praktiska betydelsen av att Barnkonventionen blivit svensk lag. I huvudsak har inkorporeringen av Barnkonventionen fått liten betydelse i vårdnadsmål. Tolkningen av vad som skall vara ”barnets bästa” råder och konventionstexten har liten påverkan i sammanhanget. Barnets rätt att får uttrycka sina åsikter har förstärkts.

1. Advokat Denise Lagercrantz

2. Vårdnadsprocessen

3. Informationssamtalet

4. lagändringar i föräldrabalken från 1 juli 2021

5. Om Barnkonventionens betydelse i vårdnadstvister