shared parenting 2022 logo

Nordisk enkätundersökning om föräldraskap 2022

Mot FN:s globala mål år 2030 behöver vi fokusera på barn och fäder i familjeliv och lagstiftning. Detta för att få respekt och en positiv effekt av jämställdhetsstrategier och hållbarhet för kommande generationer.

World Parents Organization (WPO) har i denna undersökning frågat 3 500 nordiska pappor om Shared Parenting och Gender Equality. I de nordiska länderna är Shared Parenting normen med en positiv inverkan på barn, familjer och samhället.

World Parents Organisation tillsammans med Shared Parenting-partner presenterar i denna rapport resultaten från undersökningen. De nordiska fäderna har ställts en rad frågor som rör demografi, ålder, kön och antal barn, jämställdhet och diskriminering, påverkan och effekter samt vad samhället kan lära sig.

Läs hela pressreleasen och rapporten här.