Dag: 22 januari, 2023

Informationsbanken

Skolan och skilsmässobarn

I varje skola finns det barn med skilda föräldrar. I ca 10% av fallen blir det en vårdnadstvist i domstol. Läs vår broschyr om hur barn och ungdomar drabbas och

Läs mer »