Hjälp för personal i skolan att hantera situationer där barn far illa i föräldrarnas separation

Hjälp för personal i skolan att hantera situationer där barn far illa i föräldrarnas separation.

VBU har tagit fram en broschyr som beskriver hur barn och ungdomar drabbas när en förälder börjar alienera barnet från den andra föräldern. Vi ger också konkreta tips och råd om hur skolan bör förhålla sig i sådana fall.

Tipsa personal i förskolor och skolor!

Ladda ner Broschyr (PDF)

Föräldraalienation