Skolan och skilsmässobarn

I varje skola finns det barn med skilda föräldrar. I ca 10% av fallen blir det en vårdnadstvist i domstol. Läs vår broschyr om hur barn och ungdomar drabbas och om hur skolan kan agera för att inte förvärra situationen för barnen.

Ladda ner Broschyr (PDF)

Föräldraalienation