parental alienation awareness day poster

Parental Alienation Awareness day

Idag den 25 april är det PA (Parental Alienation) Awareness day.

Parental Alienation (föräldraalienation) är något som en förälder gör medvetet eller omedvetet för att påverka ett barns relation till den andra förälder. Oftast med resultatet att barnet tar avstånd från den ena föräldern och att barnet får en sämre förmåga och möjligheter att klara livets utmaningar. De risker dessa barn står inför är bland annat psykisk ohälsa, relationsproblem, kriminalitet och kognition som exempelvis problem i skolan. PA skall ses som psykisk misshandel.

VBU är tillsammans med andra organisationer i 54 länder delaktiga i att informera om Parental Alienation Awareness day.