Inbjudan Almedalen 2023 – Psykiskt våld gällande barnskydd och vårdnadsfrågor

Psykiskt våld gällande barnskydd och vårdnadsfrågor – behövs en ny lagstiftning?

Psykiskt våld hamnar i skuggan av insatser mot fysiskt våld. Detta trots att de som utsatts för psykiskt våld upplever att sviterna av våldet är djupare och sitter i längre än för fysiskt våld.

Psykiskt våld i nära relationer drabbar både barn och vuxna. Det kulminerar ofta i samband med separationer och trots att det kan ge livslånga konsekvenser, speciellt för barn, saknas det idag rättsliga påföljder.

Socialtjänsten har som uppgift att utreda familjesituationen inför beslut i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Utredningarna är ofta utslagsgivande för beslut som är helt avgörande för barns framtid. Dock saknas det idag verktyg och kompetens för att utreda förekomsten av psykiskt våld i dessa fall.

Vilka verktyg behövs och vilken konsekvensanalys behöver socialtjänsten göra för att kvalitetssäkra att de beaktar barnets bästa intresse?

Talare är professor Sverker Sikström, Lunds universitet och Erik Philipsson, ordförande i föreningen Barnets Bästa. Moderator är Matts Hertsberg, VBU.

I panelen ingår riksdagskvinnorna Martina Johansson (C) och Juno Blom (L) samt Richard Aspegren, präst i Svenska Kyrkan och aktiv inom RFSL.

Om evenemanget:
Plats: Almedalen, Estradvagnen, onsdag 28:e juni 12:00 – 13:00.
Eventet kommer att sändas live via VBUs Youtubekanal

Välkommen!

Vårdnad Boende Umgänge i Sverige

#Almedalsveckan #Almedalen #VBU #Vardnad