Almedalen 2023 – Psykiskt våld gällande barnskydd och vårdnadsfrågor

Se filmerna från seminariet i Almedalen.

Tillsammans med föreningen Barnet Bästa ordnade VBU ett seminarium i Almedalen i juni 2023. Talare var professor Sverker Sikström, Lunds universitet och Erik Philipsson, ordförande i föreningen Barnets Bästa. I paneldiskussionen deltog riksdagskvinnorna Martina Johansson (C) och Juno Blom (L) samt Richard Aspegren, präst i Svenska Kyrkan och aktiv inom RFSL. Moderator var VBUs ordförande Matts Hertsberg.

Temat var psykiskt våld i nära relationer, ofta riktat mot barn i samband med separationer. Seminariet visade tydligt på behovet av mer kunskap och bättre verktyg för att kunna hjälpa de drabbade barnen.

I de tre filmerna från seminariet kan du höra presentationerna och den efterföljande paneldiskussionen.