MFoF utredningar vårdnad boende umgänge

Utredningar av vårdnad boende och umgänge, skrivelse till MFoF

MFoF ansvarar för stöd till Socialtjänsterna i frågor kring utredningar om vårdnad boende och umgänge. Stödet sker främst genom att MFoF ger ut en handbok, föreskrifter och allmänna råd. Man erbjuder också rådgivning per telefon.

 VBU har sedan ett par år haft en dialog med MFoF kring frågor som rör socialtjänsternas arbete. Fokus är på hur man kan förbättra utredningar om vårdnad boende umgänge.

 

 Socialtjänsternas myndighetsutövning har fått kritik under lång tid och många fall uppmärksammas i pressen. Samhällets ökade fokus på barns rättigheter medför krav på förändrade arbetssätt och kompetensutveckling. Internationellt finns det mycket ny forskning att tillgå, speciellt om föräldraalienation. VBU välkomnar en fortsatt dialog med MFoF kring hur stödet till socialtjänsterna kan utvecklas. Föreningen kan bidra med erfarenhet kring hur socialtjänsterna arbetar, med barn och familjer i samband med tvister om vårdnad och umgänge.

 

 Det bifogade dokumentet är VBU:s skrivelse till MFoF daterat 2023-10-18. Det täcker frågor om utredningar och deras riskbedömningar, vilka verktyg eller instrument som bör användas, frågor om genus, kompetens och uppföljning av rekommendationer och beslut samt föräldraalienation.

 

 Vi hoppas att detta är ett relevant inspel i dessa viktiga frågor!