ny bok om barn i vårdnadstvister

Ny bok om barn i vårdnadstvister

En ny bok om barn i vårdnadstvister med en sammanställning av aktuell forskning och beskrivning av hur legala processer kan matchas mot de problem som uppträder vid tvister om vårdnad, boende och umgänge. Fokus är på förhållandena i Norden och på lösningar inom och utom ordinarie rättsprocesser. Författarna är erfarna forskare inom juridik, psykologi och sociologi som utforskar ämnet ur ett juridiskt, etiskt och kunskapsperspektiv. I boken ges förslag på sätt att bättre tillgodose barnens bästa intresse vid konflikter.

Redaktörer är Anna Kaldal, professor i juridik vid Stockholm Universitet tillsammans med Agnes Hellner och Titti Mattson. Bland författarna finns Anna Singer och Annika Rejmer, tillsammans med internationella forskare.

Boken kan laddas ner gratis här.