Röster om föräldraalienation
Aktuellt i föreningen

Röster om föräldraalienation

Idag på den internationella Parental Alienation Awareness day delar vi med oss några röster om föräldraalienation. I år är det närmare 40 organisationer i ett 30-tal länder som uppmärksammar föräldraalienation.

Läs mer »
föräldraalienation erkänns i danmark
Aktuellt i föreningen

Föräldraalienation erkänns i Danmark

En överenskommelse mellan regeringen och partierna i Danmark har tecknats för att se över Föräldraansvarslagen. Parterna vill att samarbetssabotage, inklusive föräldraalienation, ska få en helt framträdande plats i föräldraansvarslagen, och

Läs mer »
Malin Bergström
Aktuellt i föreningen

Intervju med Malin Bergström

Malin Bergström är barnpsykologen och forskaren som ägnat mycket tid åt att studera barn med skilda föräldrar, och som kunnat visa att växelvis boende inte måste påverka barn negativt. Att

Läs mer »
ny bok om barn i vårdnadstvister
Aktuellt i föreningen

Ny bok om barn i vårdnadstvister

En ny bok om barn i vårdnadstvister med en sammanställning av aktuell forskning och beskrivning av hur legala processer kan matchas mot de problem som uppträder vid tvister om vårdnad,

Läs mer »
Brev till deltagare Civilutskottets öppna sammanträde
Aktuellt i föreningen

VBU inlaga till Civilutskottet

Skrivelse till Civilutskottet med anledning av det öppna sammanträdet om vårdnad, boende och umgänge i september 2023.  Vi har tagit del av civilutskottets sammanträde gällande vårdnadstvister och våld i nära relationer

Läs mer »