Kategori: Debatt

Röster om föräldraalienation
Aktuellt i föreningen

Röster om föräldraalienation

Idag på den internationella Parental Alienation Awareness day delar vi med oss några röster om föräldraalienation. I år är det närmare 40 organisationer i ett 30-tal länder som uppmärksammar föräldraalienation.

Läs mer »
Malin Bergström
Aktuellt i föreningen

Intervju med Malin Bergström

Malin Bergström är barnpsykologen och forskaren som ägnat mycket tid åt att studera barn med skilda föräldrar, och som kunnat visa att växelvis boende inte måste påverka barn negativt. Att

Läs mer »
Brev till deltagare Civilutskottets öppna sammanträde
Aktuellt i föreningen

VBU inlaga till Civilutskottet

Skrivelse till Civilutskottet med anledning av det öppna sammanträdet om vårdnad, boende och umgänge i september 2023.  Vi har tagit del av civilutskottets sammanträde gällande vårdnadstvister och våld i nära relationer

Läs mer »