Kategori: Familjerätt

Boende

Boende och umgänge

Om boende Med boende avses barnets faktiska bosättning, det vill säga där barnet normalt bor. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de tillsammans komma överens om hur boendet ska se

Läs mer »