Kategori: Föräldraguide

Boende

Boende och umgänge

Om boende Med boende avses barnets faktiska bosättning, det vill säga där barnet normalt bor. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de tillsammans komma överens om hur boendet ska se

Läs mer »
Föräldraguide

Den röda tråden del 3

Karin & Matilda – att bli utsatt för föräldrapåverkan Karin är välutbildad, driftig och utåtriktad. Hon har många bollar i luften och driver ett antal småföretag i Göteborg. Hon har

Läs mer »
Föräldraguide

Den röda tråden del 2

Intervju med Gert Nathaliespappa om hans debutroman, jämställdheten och diskrimineringen han möter i det svenska samhället. Bara en pappa – Ensam pappa i Ingen Mans Land Vi möter Gert på

Läs mer »
Föräldraguide

Den röda tråden del 1

Den röda tråden är alltid den samma En fredagskväll vid åttatiden får jag ett telefonsamtal från en orolig farmor. Hon har ivrigt sökt mig i veckan, hon vill få till

Läs mer »
Föräldraguide

Orosanmälan

Orosanmälan – Vårdnadstvister Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. När vårdnadshavare inte kan ta ansvar för sina barn fullt ut behöver samhället stödja och skydda barn som annars

Läs mer »
Föräldraguide

Föräldrapåverkan

Föräldrapåverkan – Parental Alienation Det händer alltför ofta att en förälder medvetet eller omedvetet påverkar barnets inställning till den andra föräldern och att barn säger sådant som de tror den ena

Läs mer »
Föräldraguide

Ombud och biträde

Vad gör ett ombud eller biträde? Ibland är det svårt att få en egen objektiv bedömning av vad som händer på viktiga möten som rör barnen eftersom man är känslomässigt

Läs mer »
Föräldraguide

Boktips

Boktips är platsen för dig som vill läsa mer om separation, vårdnadstvister och barns rättigheter. Här kan du även ladda hem kostnadsfria publikationer. Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten

Läs mer »
Föräldraguide

SOU2017:6 Se Barnet!

Vi anser generellt att betänkandet belyser en del av de brister som finns i nuvarande lagstiftning, men det är alltför många viktiga områden som inte berörts. Vårdnadsutredningens förslag visar att förändringar

Läs mer »
Föräldraguide

Vårdnadstvister

När två föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om deras gemensamma barn kan en rättslig process starta – vårdnadstvist. – Ett bättre alternativ är att lösa konflikten

Läs mer »