Kategori: Informationsbanken

Boende

Boende och umgänge

Om boende Med boende avses barnets faktiska bosättning, det vill säga där barnet normalt bor. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska de tillsammans komma överens om hur boendet ska se

Läs mer »
Föräldraguide

Den röda tråden del 3

Karin & Matilda – att bli utsatt för föräldrapåverkan Karin är välutbildad, driftig och utåtriktad. Hon har många bollar i luften och driver ett antal småföretag i Göteborg. Hon har

Läs mer »
Föräldraguide

Den röda tråden del 2

Intervju med Gert Nathaliespappa om hans debutroman, jämställdheten och diskrimineringen han möter i det svenska samhället. Bara en pappa – Ensam pappa i Ingen Mans Land Vi möter Gert på

Läs mer »
Föräldraguide

Den röda tråden del 1

Den röda tråden är alltid den samma En fredagskväll vid åttatiden får jag ett telefonsamtal från en orolig farmor. Hon har ivrigt sökt mig i veckan, hon vill få till

Läs mer »
Föräldraguide

Boktips

Boktips är platsen för dig som vill läsa mer om separation, vårdnadstvister och barns rättigheter. Här kan du även ladda hem kostnadsfria publikationer. Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten

Läs mer »
Föräldraguide

SOU2017:6 Se Barnet!

Vi anser generellt att betänkandet belyser en del av de brister som finns i nuvarande lagstiftning, men det är alltför många viktiga områden som inte berörts. Vårdnadsutredningens förslag visar att förändringar

Läs mer »
Föräldraguide

Vårdnadstvister

När två föräldrar inte kan enas om vem som ska ha vårdnaden om deras gemensamma barn kan en rättslig process starta – vårdnadstvist. – Ett bättre alternativ är att lösa konflikten

Läs mer »
Föräldraguide

Vårdnad

Vårdnaden om ett barn Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas med föräldraansvar. Den som har vårdnaden om ett barn är vårdnadshavare, att ha vårdnaden om ett barn betyder

Läs mer »
Föräldraguide

Detta vill vi – vårt program

Vårt program – Åtgärdspaket VBU har tagit fram ett program, ett åtgärdspaket som vi bearbetar politiker och beslutsfattare med. Vi måste ändra synsätt och regelverk som idag hanterar vårdnadsprocesser, vi

Läs mer »