Kategori: Vårdnad

Föräldraguide

SOU2017:6 Se Barnet!

Vi anser generellt att betänkandet belyser en del av de brister som finns i nuvarande lagstiftning, men det är alltför många viktiga områden som inte berörts. Vårdnadsutredningens förslag visar att förändringar

Läs mer »
Föräldraguide

Vårdnad

Vårdnaden om ett barn Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas med föräldraansvar. Den som har vårdnaden om ett barn är vårdnadshavare, att ha vårdnaden om ett barn betyder

Läs mer »