För dig som jobbar i skolan

När föräldrar skiljer sig eller separerar kan barnen behöva stöd från andra vuxna i sina liv. Speciellt gäller det barn till föräldrar som av olika anledningar startar tvister om boendet, umgänget eller vårdnaden.

På de här sidorna samlar vi material som är relevant just för dig som arbetar i skolan, en blandning av information, exempel på hur föräldrar försöker dra in skolan i sin konflikt och tips och råd om hur man kan agera.

Även om lärare och andra vill undvika att dras in i dessa tvister är det oundvikligt, då de drabbade barnen ofta får problem med hög frånvaro med diffusa skäl, försämrade resultat och svårigheter med kompisrelationer. Speciellt gäller detta då den ena föräldern bedriver en kampanj och manipulerar barnet för att skära bort den andra föräldern ur barnets liv.

Skolpsykologer och kuratorer som har kunskap om dynamiken runt separationer kan spela en viktig roll för att hjälpa barn som helt oförskyllt hamnar i dessa situationer. Föreningen VBU har tagit fram en broschyr för personal inom elevhälsan (och andra intresserade förstås) i skolan. Du kan ladda ner den på svenska eller engelska via knapparna nedan. 

När det gäller information till personal i skolorna samarbetar vi med skolledare.se, en samlingsplats för nyheter och information för just skolledare.

Läs mer om Elevhälsa på skolledare.se