Föräldraguide

Första hjälpen – Vårdnadstvister

Vi har tagit fram Första hjälpen, en guide för dig som snabbt vill känna stöd, lära dig mer om vårdnadstvister och få tips på hur du kan hantera dessa.

Följ denna guide

Vi rekommenderar dig att följa denna guide och att klicka på länkarna för att läsa om utvalda områden. Om du inte hoppar över något kapitel blir du bättre rustad, då kommer du bättre kunna hantera det du går igenom.

 

För att du ska klara av att hantera en vårdnadstvist

– isolera aldrig dig eller tro att du ska hantera tvisten på egen hand
– se till att du har någon som du kan prata med, gärna familjemedlemmar eller nära vänner
– prata med någon som förstår det du går igenom (det är inte lätt för alla att förstå)

Släpp kontrollen – ett av det svåraste

– släpp taget om det du inte kan kontrollera
– det är tyvärr mycket i en vårdnadstvist som du inte kommer kunna kontrollera
– är du i stort behov av ha kontroll?

Förbered dig på att det tar lång tid

– en vårdnadstvist varar normalt i 1 – 3 år

Saker som försvårar en tvist

– är om ni har hög konfliktnivå
– är om falska anklagelser används
– är om någon förälder undanhåller era gemensamma barn

Skriv dagbok

– man tror ofta att man kan hålla allt färskt i minnet, gör inte det misstaget
– skriv dagbok och anteckna alla händelser som har med konflikten/tvisten att göra
– gör anteckningar efter möten med ditt ombud
– gör anteckningar efter möten med socialtjänst eller andra myndigheter
– gör anteckningar om uteblivna umgängen
– gör anteckningar om andra avgörande händelser
– om du periodvis upplever att det är påfrestande, skriv kortfattat om detta

Om du inte sover om nätterna

– för att tankarna far runt i huvudet
– ha ett block vid sidan av din säng
– skriv ner det du funderar på eller inte vill glömma
– då avlastar du din hjärna
– det blir enklare att slappna av och att somna om
– dagen efter sorterar du nattens anteckningar i två högar
– en hög med saker du kan påverka
– en hög med saker du inte kan påverka
– de anteckningar du kan påverka genomför du
– de anteckningar du inte kan påverka arkiverar du, men släng dem inte

Se alltid till att du har en fungerande vardag

– var vaksam på utmattningssymtom
– orkar du arbeta eller sjukanmäler du dig

Medföljare

– Ha alltid en medföljare med dig när du möter socialtjänsten