I pressen

Debattartikel Svenska Dagbladet
2023-05-27

Sverige behöver en ny syn på relationsvåld

Debattartikel Göteborgsposten
2023-05-26

Gå från ord till handling för att skydda barn vid vårdnadstvister

Debattartikel Dagens Juridik
2023-05-22

Hovrättens dom sanktionerar umgängessabotage

Debattartikel Dagens Juridik
2023-04-28

Kan ett barns nej egentligen betyda ja?

Debattartikel Dagens Nyheter
2023-04-20

En ny lag efter mordet i Luleå kommer inte hjälpa barnen

Debattartikel Göteborgs-Posten
2023-02-14

Debattartikel Epoch Times
2022-12-06

Evidensbaserat arbete behövs

Debattartikel Norra Skåne
2022-11-22

Barnen drabbas när föräldrar vägrar samarbeta trots domstolsbeslut

Debattartikel Kristianstadsbladet
2022-11-22

Barnen drabbas när föräldrar vägrar samarbeta trots domstolsbeslut

Debattartikel Dagens Juridik
2022-11-22

Barnen drabbas när föräldrar vägrar samarbeta 

Debattartikel Bulletin
2021-11-20

Jämställd familjepolitik minskar våldet i samhället

Debattartikel Kristianstadsbladet
2021-06-03

Konflikter om vårdnad kan leda till fler självmord

Debattartikel Dagen
2021-05-08

Blunda inte för att också män drabbas av våld i relationer

Debattartikel Dagens Nyheter
2021-01-11

Överbelastad socialtjänst klarar inte att ta över vårdnadstvister från tingsrätterna

Debattartikel QX
2019-11-28

Matts Hertsbergs uppmaning till papporna: ”Kräv din rätt och din tid till barnet”

Debattartikel Göteborgs-posten
2019-09-03

En genusneutral lagstiftning där normen är gemensamt föräldraskap (shared parenting) minskar våld och antalet vårdnadstvister.

Debattartikel Aftonbladet
2019-03-26

Våld mot barn är inte genusrelaterat

Debattartikel Västerbottenskuriren
2019-01-24

VK Slutreplik – Barn ska skyddas från allt slags våld