Medlemsförmåner

Medlemsforum

Vårt medlemsforum är det mest populära bland våra medlemsförmåner. Som medlem kan du ansluta till föreningens slutna Facebook-grupp. I gruppen kan du ställa frågor om föräldraskap till andra föräldrar och representanter för föreningen.

Länk till Facebook-gruppen (Förfrågningar att ansluta till gruppen görs manuellt och för att ansluta behöver du finnas i medlemsregistret) 

Digitala samtalskvällar

Digitala samtalskvällar ordnas en gång i månaden, datum finns i kalendern. Samtalskvällen leds av erfarna samtalsledare och du kan, om du vill, berätta om din egen situation och ställa frågor till de andra deltagarna. Vill du bara lyssna går det också bra.

De digitala samtalskvällarna erbjuder en möjlighet för de som inte har möjlighet att komma på någon av våra samtalskvällar i Stockholm, Göteborg, Skåne och Norrköping en chans att träffa andra föräldrar i samma situation och få råd och stöd.

20% rabatt på E-kurs - Hur går en vårdnadstvist till?

I samarbete med VårdnadsVis kan vi erbjuda 20% rabatt på e-kurs i hur en vårdnadstvist går till samt hur juridiken kring vårdnadstvister fungerar. 

Kursen är en självlärskurs och omfattar skriftligt material samt drygt fyra timmar digitala lektioner. Vid köp av kursen får du tillgång till den omedelbart och under obegränsad tid. 

Vårdnadstvisten är första gången de flesta av oss är i domstol. Genom kursen får du bättre förståelse för hur en vårdnadstvist går till samt för samspelet socialtjänst – familjerätt – tingsrätt som många av oss har svårt att förstå.

Kursen ersätter inte behovet av advokat men kommer att underlätta i samtalet med denna och kan ge dig en ökad trygghet under vårdnadstvisten.

Kostnaden för medlemmar är 3200 vilket är 20 % rabatt på normalpriset.

Besök VårdnadsVis hemsida här.

Juridiskt stöd

VBU har inlett ett samarbete med några advokater som har god erfarenhet inom familjerätt och vårdnadsmål. 

Samarbetet innebär att medlemmar får en timmes gratis rådgivning. Detta är en av våra medlemsförmåner och medlemsnummer ska anges för att kunna nyttja förmånen.

Stockholm

Advokat Susanne Urwitz

Kontakt

E-post: info@advokaturwitz.se
Tel kontor: 08 – 679 77 00
Tel mobil: 070 – 416 94 05

Advokat Denise Lagercrantz

Kontakt

E-post: denise@advokatl.se
Tel kontor: 08 – 611 87 37
Tel mobil: 073 – 966 22 30

Advokat Johan Ridderbjelke

Kontakt

E-post: johan@ridderbjelke.se
Tel mobil: 072 – 300 01 00

Göteborg

Advokat Jessica Sunnervall

Malmö

Advokat Bertil Begander

Kontakt

E-post: info@begander.se
Tel kontor: 040 – 12 28 00
Tel mobil: 070 – 843 33 09