Medlemsförmåner

Medlemsforum

Som medlem kan du anslutna till VBU:s slutna Facebook-grupp. I gruppen kan du ställa frågor om föräldraskap till andra föräldrar och representanter för föreningen. 

Länk till Facebook-gruppen (Förfrågningar att ansluta till gruppen görs manuellt och för att ansluta behöver du finnas i medlemsregistret)

Juridiskt stöd

VBU har på försök inlett ett samarbete med några advokater. 

Samarbetet innebär att medlemmar får en timmes gratis rådgivning. 
Detta är en medlemsförmån och medlemsnummer ska anges för att kunna nyttja förmånen.

Stockholm

Advokat Susanne Urwitz

Kontakt

E-post: info@advokaturwitz.se
Tel kontor: 08 – 679 77 00
Tel mobil: 070 – 416 94 05

Advokat Denise Lagercrantz

Kontakt

E-post: denise@advokatzz.se
Tel kontor: 08 – 611 85 00
Tel mobil: 073 – 966 22 30

Advokat Johan Ridderbjelke

Kontakt

E-post: johan@ridderbjelke.se
Tel mobil: 072 – 300 01 00

Göteborg

Advokat Jessica Sunnervall

Malmö

Advokat Bertil Begander

Kontakt

E-post: info@begander.se
Tel kontor: 040 – 12 28 00
Tel mobil: 070 – 843 33 09