Om föreningen

Om VBU

VBU har sedan 2006 påverkat politiker och drivit opinion. VBU vill att socialtjänst, rättsväsendet och andra myndigheter ska hantera vårdnadsfrågor på ett för barnet bästa möjliga sätt.

 

VBU är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell medlemsförening som arbetar för barnets rätt till båda sina föräldrar.

– Barnets rätt till båda sina föräldrar ska alltid gälla.

VBU riktar sig till alla föräldrar (både mammor och pappor) som har erfarenhet av en vårdnadstvist eller som på något sätt stängs ute ifrån sitt barns liv vid t.ex. en separation.

Nära anhöriga är ofta en grupp som glöms bort, därför riktar sig VBU även till farmor, farfar, mormor, morfar, syskon, ny partner, kusiner och alla andra som anser att barnet har rätt till hela sitt familjenätverk.

Vår vision

VBU arbetar för barnets rätt till båda sina föräldrar. Vi menar att dåliga vårdnadsutredningar, långsamma rättsprocesser och föråldrade lagar bidrar till att många barn förlorar kontakten med en förälder. Detta vill vi förändra! Läs mer om vårt program

Samtalskvällar

Söker du stöd eller har du frågor om din egen situation, då ska du komma på någon av våra samtalskvällar som vi har på några orter i landet. På samtalskvällarna kommer du att träffa andra föräldrar som är, eller har varit, i samma situation som du. Du får råd och stöd och framförallt kommer du att känna att du inte är ensam i din situation.

 På samtalskvällen får man gärna ta med sig en stödperson. Ta med din sambo, maka/make eller annan nära anhörig. Det kan ibland kännas skönt att ha med någon man känner när man som förälder pratar om sin situation. Det kan också underlätta för en förälder om dess omgivning får större förståelse för vad man går igenom genom att vara med och lyssna på andra i samma situation.

Vårt arbetssätt

VBU påverkar genom att delta i den allmänna debatten, träffa politiker, myndigheter och andra organisationer inom vårt område.

Opinionsbildande – VBU vill påverka samhällets uppfattning, ställningstagande och agerande kring vårdnadstvister. Det gör vi genom att belysa politiska frågor och bidra med vårt kunnande i samhällsdebatten. Genom att diskutera, ge förslag och argumentera för det VBU menar är “Barnets bästa” vill vi påverka lagar och arbetsmetoder inom rättsväsen och socialtjänst. Vi har ständig kontakt med politiker, myndigheter och forskare.

Stödjande verksamhet – Att stödja, coacha, ge tips och hjälpa medlemmar med att bearbeta personliga känslor tillhör VBUs dagliga arbete. Genom lokalgrupper runt om i landet hjälper och stödjer VBU medlemmar. Det är som enskild förälder inte alltid lätt att förstå varför, ofta ofrivilligt, man dragits in i det system som idag hanterar vårdnadsfrågor gällande barn. Här erbjuds man samtalsstöd och får tips och råd om sin egen situation. Den stödjande verksamheten sker genom lokala samtalskvällar, digitala samtalskvällar, genom vår info-mail och genom vår stödtelefon.

Jämställdhet – Samhället strävar efter att bli mer jämställt, detta ska enligt Diskrimineringslagen tillämpas både i offentlig och privat verksamhet. Jämställdhet inom familjefrågor går långsamt och speglar inte samhällets övriga strävan om att bli jämställt, detta vill VBU skynda på. Att motarbeta fördomar är en näst intill ogripbar uppgift. Fördomar sprids ofta eller lever kvar p.g.a. bristfällig eller felaktig information. I många fall är det också en attitydfråga. När det gäller föräldrars föräldraförmåga och lämplighet anser vi att både män och kvinnor har samma förmåga och är lika lämpliga.

Informationsbank – Att ständigt informera, göra samhället uppmärksam på hur en vårdnadsprocess fungerar och påvisa vilka för- och nackdelar som finns anser vi vara en förutsättning för att vidareutveckla vårt samhälle. VBU sammanställer statistisk data från olika myndigheter i Sverige, vi genomför också egna undersökningar. Statistisk information är en viktig pusselbit i arbetet med att förändra vårdnadsprocesserna. Vi sammanfattar och kommenterar även vårdnadstvister som avgjorts i överinstanserna. Läs mer i vår föräldraguide.

Stöd oss - bli medlem du också!

Förtroendevalda

Matts Hertsberg

Ordförande

Anders Fors

Vice ordförande

Magnus Jönsson

Kassör

Sverker Sikström

Ledamot

Farouk Medina

Ledamot

Gunnel Alderholm

Ledamot

Mårten Steen

Ledamot

Malin Gustavsson

Suppleant

Niclas Collen

Suppleant