Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. I folkbokföringen registreras uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor. Var barnet är folkbokfört kan ha betydelse bland annat för frågan om vem av föräldrarna som vid gemensam vårdnad ska få uppbära olika former av bidrag och i vissa kommuner även för var barnet kan få förskoleplats. Enligt 6 § folkbokföringslagen ska en person folkbokföras på den fastighet och i den församling där han eller hon anses vara bosatt. Bosättningen ska bedömas på grundval av faktiska omständigheter. Ett barn folkbokförs hos den förälder som det faktiskt bor tillsammans med, även om den andra föräldern är ensam vårdnadshavare.