Studie grundad på erfarenheten.

Man kan exempelvis i empiriska studier analysera data från observationer, intervjuer och enkäter.