Ensam vårdnad av ett barn har den förälder vars barn står under vårdnad av endast en förälder.

Vanligt förekommande uttryck av ensam vårdnad är: