Gemensam vårdnad av ett barn har de föräldrar vars barn står under vårdnad av båda sina föräldrar.
Ibland används uttrycket delad vårdnad men detta är missvisande då vårdnadsansvaret inte delas mellan föräldrarna. Föräldrarna tar då gemensamt beslut om viktiga frågor som rör barnet, tex val av skola eller vård.