Kontaktprincipen är en av 5 viktiga principer (finns fler) domstolen använder för att utreda barns bästa.

Domstolen ska, enligt 6 kap. 2 a § 2 st. 2 FB, fästa särskild vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i sin bedömning av vad som är barnets bästa.