Kvarskrivning innebär att en persons verkliga bostadsort hålls hemlig. Frågan om kvarskrivning regleras i 16 § folkbokföringslagen och innebär att en person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier, vid flyttning får fortsätta att vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten. Personens verkliga adress registreras inte inom folkbokföringen och sprids inte heller till andra myndigheter. Den kvarskrivna personen är i folkbokföringen endast registrerad med adress hos Skatteverket som har beslutat om kvarskrivningen. Det är också denna adress som automatiskt överförs från folkbokföringen till myndigheter och företag m.m.