I en skilsmässa upplever barn ofta en stor lojalitetskonflikt. När barnen är hos den ena föräldern har de skuldkänslor över att de inte är hos den andra och tvärtom. Kärlek och lojalitet hör nära samman, och kärleken och lojaliteten till föräldern är det viktigaste för barnet. Det kan vara förklaringen till att barn skyddar sina föräldrar och hjälper dem att dölja missbruk eller vanvård. Det kan tyckas konstigt att barn skyddar sina föräldrar även om de själva far illa, men så stark är i allmänhet barnets kärlek och lojalitet gentemot föräldern.

Att vara lojal med båda föräldrarna blir förvirrande och svårt för barnet om de blir tvingade att ta ställning till föräldrars konflikt. Detta kan ibland innebära att ett barn väljer sida, dels för att barnet kan vara påverkat av en förälder (alinerat) och dels för att det är den enda utvägen för att slippa konflikten.