Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Det är vanligt att båda föräldrar gör orosanmälningar när de befinner sig i en infekterad vårdnadstvist, man känner oro för att sitt barn far illa.

Orosanmälan skickas till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.
Det finns inga krav på hur en anmälan ska utformas. Du som anmäler bör anmäla skriftligt. I en akut situation kan det vara nödvändigt att göra en anmälan muntligt och att sedan bekräfta den skriftligt.

Orosanmälan värderas av socialtjänstens tjänstemän, antingen startar en utredning eller avslås anmälan.