Förfarandet med sekretessmarkering är den första skyddsåtgärd som bör tillgripas om man kan befara att en folkbokföringsuppgift kan komma att användas för personförföljelse. Sekretessmarkeringen är inte reglerad i lag men den visar att man bör iaktta särskild försiktighet när man bedömer huruvida uppgifter om en person bör lämnas ut eller inte. Ett beslut om sekretessmarkering är oftast tidsbegränsat och gäller oftast inte längre tid än två år. Beslutet kan dock förlängas.