Ett umgängesstöd är en person som medverkar vid umgänget när barnet har behov av det, se 6 kap. 15 c § FB. Av denna paragraf framgår vidare att det är rätten som beslutar om umgängesstöd. För att bedöma om insatserna fungerar och hur länge de ska bestå behöver de följas upp regelbundet.