Östra Sverige

Lokalmöten för Östra Sverige hålls i Norrköping, och vi brukar köra dessa en gång per månad (oftast första måndagen i varje månad). Dessa möten hålls i Klockartorpet Norrköping 19.00 – ca 21.00.

Se kalendariet för kommande datum.

Medlemmar i VBU får kallelse till våra möten, och en anmodan att
anmäla deltagande via mail. Det händer att även personer som inte
är medlemmar välkomnas till ett möte för att bekanta sig med
vår förening. För fortsatt deltagande ska man vara medlem.

(GPS till möteslokalen: Torsten Fogelqvists gata, ibland kallas kyrkan Borgs Klockaregård) Parkera på norra sidan om spårvagnsspåret för där är det gratis. (Det är avgift på P-platsen söder om spåren, utanför kyrkan.)

Våra möten innehåller oftast huvudpunkterna:
1. Aktuellt i föreningen.
2. Uppdatering om hur det går med aktuella lokala vårdnadsfall.

Vi brukar dricka pulverkaffe med enkelt tilltugg, till självkostnadspris.

Hälsningar VBU Östergötland, genom Magnus Jönsson

Kontakt: ostergotland@vardnad.se

Klockaretorpet
Väg från parkeringen till lokalen