Skåne

Lokalmöten för Skåne hålls i Malmö, Nobelvägen 21. Ingången är märkt Malmö Ideella. Mötena hålls sista torsdagen i varje månad kl. 18.30 – 21.00.

Se kalendariet för kommande datum.

Medlemmar i VBU får kallelse via mail till våra möten, och en uppmaning att anmäla deltagande. Om någon är intresserad av vår förening är sådana personer också välkomna till ett möte för att bekanta sig med oss. För fortsatt deltagande ska man vara medlem.

Våra möten innehåller oftast huvudpunkterna:
1. Aktuellt i föreningen.
2. Uppdatering om hur det går med aktuella lokala vårdnadsfall.

Hälsningar VBU Skåne, genom Caj Bülow
Kontakt: caj.imunka@vardnad.se

malmö ideella foaje
malmö ideella ingång
Malmö Ideella