Stockholm

Vi heter Lokalgrupp Stockholm. Vi bedriver två typer av aktiviteter, dels en arbetande lokalgrupp som jobbar med att påverka samhället och skapa förändring samt att vi håller samtalskvällar ca en gång i månaden.

Se kalendariet för kommande datum. Medlemmar blir kallade till samtalskvällar per mejl, men alla är välkomna.

Hälsningar VBU Lokalgrupp Stockholm genom Clemens Åhfeldt (Lokalgrupp Stockholm) och Jörgen Linse (Samtalskvällar)

Kontakt: info@vbu-se.se

ABF-Huset, där vi håller våra lokalgruppsmöten