Stockholm

Vi heter Lokalgrupp Stockholm. Vi bedriver två typer av aktiviteter. Dels en arbetande lokalgrupp som håller lokalgruppsmöten ca en gång per månad och som jobbar med att påverka samhället och skapa förändring. Dels samtalskvällar med medlemmar ca en gång i månaden.

Se kalendariet för kommande datum. Medlemmar blir kallade till samtalskvällar per mejl, men alla är välkomna.

Lokalgruppsmöten hålls på ABF-huset, Sveavägen 41. Tunnelbana: Rådmansgatan.

Hälsningar VBU Lokalgrupp Stockholm genom Clemens Åhfeldt (Lokalgrupp Stockholm) och Jörgen Linse (Samtalskvällar)

Kontakt: stockholm@vardnad.se

ABF-Huset, där vi håller våra lokalgruppsmöten