Västra Götaland

Träffarna är inställda tills vidare. Detta pga beslut efter coronaspridning. Sidan uppdateras när läget ändras.

Vi heter Lokalgrupp Västra Götaland. Vi har samtalskvällar på Hagabion Linnégatan 21. Parkering finns alldeles utanför. Spårvagn 1 och 6 stannar precis utanför, hållplats Prinsgatan. Det bjuds på kaffe. 

Se kalendariet för kommande datum.

Vår inriktning under vårterminen är jämställt föräldrarskap. Alla får möjlighet att berätta sin historia och de som har erfarenhet kan ge råd och tips.

Hälsningar VBU Västra Götaland, genom Gunnel Alderholm

Kontakt: vastragotaland@vbu-se.se

Hagabion