VBU i pressen

Debattartikel Epoch Times
2022-12-06

Evidensbaserat arbete behövs

Debattartikel Norra Skåne
2022-11-22

Barnen drabbas när föräldrar vägrar samarbeta trots domstolsbeslut

Debattartikel Kristianstadsbladet
2022-11-22

Barnen drabbas när föräldrar vägrar samarbeta trots domstolsbeslut

Debattartikel Dagens Juridik
2022-11-22

Barnen drabbas när föräldrar vägrar samarbeta 

Debattartikel Bulletin
2021-11-20

Jämställd familjepolitik minskar våldet i samhället

Debattartikel Dagens Nyheter
2021-01-11

Överbelastad socialtjänst klarar inte att ta över vårdnadstvister från tingsrätterna

Debattartikel Dagen
2021-05-08

Blunda inte för att också män drabbas av våld i relationer

Debattartikel QX
2019-11-28

Matts Hertsbergs uppmaning till papporna: ”Kräv din rätt och din tid till barnet”

Debattartikel Göteborgs-posten
2019-09-03

En genusneutral lagstiftning där normen är gemensamt föräldraskap (shared parenting) minskar våld och antalet vårdnadstvister.

Debattartikel Aftonbladet
2019-03-26

Våld mot barn är inte genusrelaterat

Debattartikel Västerbottenskuriren
2019-01-24

VK Slutreplik – Barn ska skyddas från allt slags våld