Bli medlem

Bli medlem

Genom att bli medlem i VBU stödjer du oss i kampen för barns rätt till sina båda föräldrar.

Medlemskapet i VBU gäller från den dag då du betalar medlemsavgiften och i ett år, fem år eller livslångt.  Vi ser helst att du betalar via Swish.

Ett år kostar 200 kr
Fem år kostar 5 000 kr
Livslångt medlemskap kostar 10 000 kr

   
Medlemskap ett år för 200 kr
Info/Boka »
Medlemskap fem år för 5 000 kr
Info/Boka »
Medlemskap livslångt för 10 000 kr
Info/Boka »

VBU anlitar företaget Cogwork för att administrera medlemmar. Cogwork hanterar medlemmar åt många olika föreningar. Naturligtvis råder full sekretess så att dina uppgifter enbart kan ses av personer med admin rättigheter inom VBU eller Cogwork. Dessa sprider aldrig dina uppgifter utanför den behöriga kretsen.

Förnya ditt medlemskap

Du bör ha fått ett e-brev med länk till sidan där du gör detta.  Har du inte fått det, meddela: medlem@vardnad.se

Förmåner för dig som är medlem

Som medlem får du tillgång till flera förmåner, läs mer om dessa här.

Medlem via Plusgiro

Om du inte kan använda Swish för betalning kan du bli medlem i VBU genom att betala  till plusgiro 45 76 41 – 9.

Kom ihåg att ange ditt namn vid betalningen. Meddela också VBU via e-post till medlem@vardnad.se att du har betalat via Plusgiro.  Inkludera även dina kontaktuppgifter i e-brevet, annars kan vi inte bekräfta medlemskapet

Förnyar du ditt medlemskap via Plusgiro, bör du även ange ditt medlemsnummer.

Betala gärna via Swish, då betalningar via Plusgiro kan ta längre tid att behandla.

Som medlem:

 • Stödjer du VBUs kamp om barns rätt till båda sina föräldrar
 • Möjlighet till samtalsstöd
 • Tips och råd om din egen situation
 • Vårt nyhetsbrev som skickas till dig via e-post
 • Tillgång till medlemsförmåner
 • Tillgång till det nätverk som din närmsta lokalgrupp har
 • Tillgång till den erfarenhet som övriga medlemmar samlat på sig genom åren
 • Inbjudan till möten i våra lokalgrupper

Medlemsavgift:

 • Medlemsavgiften bidrar till att stödja föräldrar som påverkas av en vårdnadstvist
 • Medlemsavgiften bidrar till att påverka politiker, socialtjänst, rättsväsen och myndigheter att hantera vårdnadsfrågor på ett för barnen bästa möjliga sätt.
 • Medlemsavgiften bidrar till att vi kan arrangera VBUs kongress
 • Medlemsavgiften går till trycksaker, hemsida, annonser, manifestationer, seminarier och lobbying