Kategori: Föräldraalienation

vårdnad
Föräldraalienation

Föräldraalienation

Föräldraalienation – Parental Alienation Föräldraalienation är när en förälder medvetet eller omedvetet påverkar barnets inställning till den andra föräldern och att barn säger sådant som de tror den ena eller

Läs mer »