Kategori: Föräldraalienation

Föräldraalienation

Föräldraalienation

Föräldraalienation – Parental Alienation Det händer alltför ofta att en förälder medvetet eller omedvetet påverkar barnets inställning till den andra föräldern och att barn säger sådant som de tror den

Läs mer »