Kategori: Föräldraalienation

1:a hjälpen
Föräldraalienation

Föräldraalienation

Föräldraalienation – Parental Alienation Föräldraalienation är, enligt Lena Hellblom Sjögren, filosofie doktor och leg. psykolog, när en förälder medvetet eller omedvetet påverkar ett barn, så att barnet tar avstånd från

Läs mer »