Externa länkar

Älskade Psykopat

I podden ”Älskade psykopat” möter vi män och kvinnor i olika åldrar som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Den kan vara inom en kärleksrelation, familjen och på jobbet. Syftet är att lyfta fram berättelser som kanske annars sällan får ta plats. ”Älskade psykopat” är en podd som berör på djupet och förhoppningen är att den kan hjälpa, stötta och förändra. Podden görs av Emilie Olsson. 

ompa.se (Om Parental Alienation)

Svensk sida om föräldraalienering, drivs av Björn Cedervall.

vårdnadstvist barn hand