Debattartikel i Aftonbladet

VBU genom Matts Hertsberg och Sverker Sikström bemöter idag en debattartikel i Aftonbladet från ROKS, Riksorganisationen för kvinnorjourer och skyddade boenden. ROKS driver tesen att endast män utövar brott i nära relationer och att barn tvingas till umgänge med våldsamma pappor. VBU menar att våld inte är en könsfråga och att debatten behöver lyftas för att nå resultat.