En central fråga i en utredning om vårdnad, boende och umgänge är föräldrarnas omsorgsförmåga. Föräldrarnas omsorgsförmåga kan definieras som en rad olika förmågor i förhållande till barnet och föräldrarollen. Bristande omsorg kan vara mer eller mindre allvarlig, av kortare eller längre varaktighet, situationsbetingad eller permanent, begränsad eller omfatta flera områden. Det kan vara fråga om vanvård eller fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp. Det kan röra sig om bristande förmåga att engagera sig positivt i barnet och att inte kunna prioritera barnets mest grundläggande behov framför sina egna. Det kan också röra sig om ett starkt och irrationellt engagemang i barnet